Kratke vijesti

arhiva
31. Skupština UBBiH

31. Skupština UBBiH

Dana 17.04.2019. godine održana je 31. sjednica Skupštine UBBiH u Sarajevu.

Vijesti iz EBF

arhiva

Najave događaja

arhiva
Događaji

Cyber Forum

  • Datum: biće naknadno objavljen, Sarajevo
  • Organizacija: UBBiH

UBBiH vijesti

powered by BH.Bankar arhiva

Sarajevo domaćin Regionalne konferencije o upravljanju rizicima

Na regionalnoj konferenciji "Novi regulatorni okvir u bankarstvu - stabilnost finansijskog sektora, kreditni rejting i ekonomski razvoj BiH", Parodi je naglasio da je za kompletiranje legislative o bankarstvu u BiH neophodno da Parlamentarna skupština BiH što prije usvoji zakon o osiguranju depozita u bankama BiH.


Članice po abecednom redu