Redovni sastanak ovlaštenih lica za SPNFT
UBBiH aktuelno

Redovni sastanak ovlaštenih lica za SPNFT

U okviru redovnog stručnog usavršavanja, dana 18.05.2023. godine održan je redovan polugodišnji radno-konsultativni sastanak KUPIT-a (predstavnika banaka iz domena sprječavanja pranja novca i finansiranja t...

Opširnije
Održana 40. Skupština UBBiH

Održana 40. Skupština UBBiH

Dana 26.04.2023. godine održana je 40. redovna izvještajna Skupština Udruženja banaka BiH. Na ovoj Skup&...

AML seminar

AML seminar

U saradnji sa House of Training Luxembourg održan je online seminar na temu sprječavanja pranja novca i finansiranja t...