Odluka o promjeni naziva Izvršnog sekretara

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2016

Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine

Odluka o usvajanju Statuta UBBiH