SEMINAR ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT-MASTERING IT

SEMINAR ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT-MASTERING IT

U saradnji sa House of Training Luxembourg u periodu od 17-24.02.2021 održan je online seminar na temu Asset and Liability Management - Mastering IT.

U 6 sesija po 3 sata bankari iz BiH su imali priliku kroz prezentacije i analize slučajeva razmijeniti iskustva i prakse  koje se primjenjuju u bankama u EU po pitanju svih aspekata upravljanja aktivom i pasivom banke.

Online seminaru je prisustvovalo 18 učesnika iz banaka