Sastanak sa predstavnicima IFC

Sastanak sa predstavnicima IFC

Dana 09.02.2022. godine predstavnici Udruženja banaka BiH održali su online sastanak sa predstavnicima IFC-a. Ispred IFC sastanku je prisustvovala g-đa Yuliya Holodkova, koordinator Programa, g-đa Lada Buševac, Voditelj Ureda IFC u BiH i Irena Vujović, dok su ispred Udruženja banaka prisutni bili  Berislav Kutle, direktor i Velida Krvavac, Voditelj Ureda.

Berislav Kutle upoznao je predstavnike IFC sa izazovima sa kojima se susreće bankarski sektor, te predstavio zadnje preliminarne rezultate poslovanja bankarskog sektora.

IFC, članica Grupacije Svjetske banke, je vodeća međunarodna razvojna finansijska institucija koja promoviše efikasno korišćenje standarda zaštite životne sredine i upravljanja (ESG). IFC-ov program pod nazivom „Istočna Evropa i Centralna Azija promicanje ulaganja kroz integrirane standarde zaštite okoliša, društva i upravljanja (ESG)” , koji finansira Vlada Švicarske (SECO), ima za cilj promoviranje održivih ulaganja u realni i finansijski sektor zemalja uključenih u Program. Ključni cilj Programa su podrška integraciji ESG-a, korporativnog upravljanja, upravljanja E&S pitanjima i unaprijeđenje regulative poboljšavajući praksu kompanija u smislu primjene međunarodnih ESG standarda.
S obzirom na važnost bankarske industrije u Bosni i Hercegovini u prihvatanju ESG standarda kao norme, cilj sastanka je bio razgovarati o mogućim načinima saradnje u podršci ESG , uključujući program
podrška aktivnostima vezanim za održive finansije i ESG teme. IFC je dao prijedlog mogućnosti potpisivanja memoranduma o saradnji, dok su iz Udruženja potvrdili svoju zainteresovanost te će se razgovori u tom pravcu nastaviti.