Sastanak sa Svjetskom bankom

Sastanak sa Svjetskom bankom

Dana 17.11.2021. godine održan je sastanak predstavnika Svjetske banke i predstavnika UBBiH.

Glavne teme razgovora bile su regulatorni aspekti klimatskog finansiranja, kao i okvir za rješavanje problematičnih kredita (NPL) i operacionalizacija NPL strategija. Tim Svjetske banke je također zainteresovan da istraži mogućnost analize održivosti preduzeća, što je važna tema kako za procjenu kreditnog rizika u bankarskom sistemu, tako i za prepoznavanje pitanja politike razvoja malih i srednjih preduzeća i konkurentnosti privatnog sektora u širi kontekst. Predstavnici Udruženja banaka izložili su svoje prioritete koji su u skladu sa temama navedenim iz Bijele knjige. Prvi prioritet na kojem smo radili i nastavit ćemo u narednoj godini je digitalizacija.Što se tiče elektronskog poslovnog okruženja svi pravni aspekti su postavljeni za punu implementaciju QES-a (Kvalifikovani elektronski potpis). Međutim, interes i opća svijest na tržištu su još uvijek vrlo skromni. Za potpunu implementaciju kvalifikovanog elektronskog potpisa bilo bi neophodno da relevantne institucije prepoznaju upotrebu elektronskog potpisa u svom internom procesu.
Putem UBBiH vode se brojne aktivnosti na ovim pitanjima. Drugi ali ne manje važan prioritet je rješavanje NPL-a. Dugotrajnost sudskog postupka, nemogućnost jednostavnijeg rješavanja NPL-a fizičkih lica, izvršenje mjenice sa privatnog računa, te odlazak ljudi iz zemlje su samo neke od tema koje smo istakli. Izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju, Zakon o unutrašnjem platnom prometu i još neke od tema navedenih u Bijeloj knjizi su detaljno obrazložene. Obostrano je iskazano zadovoljstvo na interesu i nagažmanu po pitanju unaprijeđenja bankarskog sektora i vh tržišta u interesu svih građana.