I Komisija za praćenje usklađenosti / compliance

Danijela Nježić, predsjednik

Addiko bank ad Banjaluka

Nermin Ibradžić, zamjenik

NLB banka dd Sarajevo

Selma Pobrić

BBI bank dd Sarajevo

Renata Martinović

UniCredit banka dd Mostar

Sanjin Spahić

Raiffeisen bank dd BiH

Tamara Arežina

Atos banka a.d. Banja Luka

Eldin Čehić

Ziraat bank dd BiH

II Komisija za digitalno bankarstvo

Milan Kajtez, predsjednik

Unicredit bank ad Banjaluka

Mersiha Mirvić, zamjenica

Asa banka dd Sarajevo

Sanjin Stević

Sparkasse Bank dd BiH

Vladimir Bjelić

Nova Banka ad Banja Luka

Dženan Ustavdić

ProCredit Bank dd Sarajevo

Denis Omeragić

Addiko Bank dd Sarajevo

Kenan Karčić

Raiffeisen bank dd BiH

III Komisija za marketing i komunikacije

Nedžad Džudža, predsjednik

Raiffeisen bank dd BiH

Elmira Lalić, zamjenica

Sparkasse  Bank dd BiH

Aja Smječanin

Asa banka dd Sarajevo

Selma Riđanović

Unicredit bank ddMostar

Marina Marjanović Stupar

NLB Banka ad Banja Luka

Biljana Ševa

naša banka ad Banja Luka

Berina Belkić Tepić

NLB banka dd Sarajevo

IV Komisija za računovodstvo i poreze

Marija Džidić, predsjednica

Unicredit bank dd Mostar

Vesna Stokanić, zamjenica

BPŠ adBanjaluka

Amela Botulja

Asa banka ddSarajevo

Meliha Jahić

NLB Banka dd Sarajevo

Sanja Begović

Ziraat banka dd BiH

Gorana Božić

Atos banka a.d. Banja Luka

Almira Jahić

Razvojna Banka FBIH

V Komisija za platni promet

Ifeta Delić, predsjednica

Raiffeisen bank dd BiH

Elma Majstorović

Addiko bank dd Sarajevo

Marija Glibić

UniCredit Bank dd Mostar

Jasmin Šlaku

Sparkasse bank dd BiH

Amina Zelić

BBI banka dd Sarajevo

Radmila Samardžija

MF Banka ad Banjaluka

Dragana Maksimović

NLB banka ad Banjaluka

VI Komisija za sprječavanje pranja novca

Fuad Varatanović, predsjednik

Raiffeisen Bank dd BiH

Gabrijela Martinović, zamjenica

Unicredit bank dd Mostar

Selma Hadzic

Addiko banka dd Sarajevo

Milovan Predojević

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Dragan Džinić

Nova banka ad Banja Luka

Dijana Zubčević

BBI banka dd Sarajevo

Estela Čorbo

Intesa Sanpaolo banka dd BiH

VII Komisija za tržište novca i kapitala

Jasna Zrilić, predsjednica

Nova banka ad Banjaluka

Denis Ovčina, zamjenik

Asa banka dd Sarajevo

Elma Sulejmanagić

Ziraat bank dd BiH

Vildana Mešanović

PBS banka dd Sarajevo

Aleksandar Džajić

Unicredit bank a.d. Banja Luka

Haris Mustafić

Intesa SanPaolo Banka dd BiH

Nedim Tufo

NLB banka dd Sarajevo

VIII Komisija za internu reviziju

Azemina Smailbegović, predsjednica

Union banka dd Sarajevo

Ivana Kalaba, zamjenica

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Adriana Brkić

Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka

Amel Kadić

Addiko bank dd Sarajevo

Lejla Hadrović

Razvojna Banka FBiH

Đorđe Ševa

Nova banka ad Banjaluka

Muamera Zuko

Intesa Sanpaolo banka dd BiH

IX Komisija za fizičku sigurnost

Nermin Radeljaš, predsjednik

Union Banka dd Sarajevo

Marinko Babić, zamjenik

MF banka ad Banja Luka

Admir Muratović

Asa banka dd Sarajevo

Branko Keleuva

Unicredit bank ad Banja Luka

Haris Habibija

Ziraat bank dd BiH

Aleksandar Čavić

Atos banka a.d. Banjaluka

Zijad Deljo

PBS dd Sarajevo

X Komisija za pravnu regulativu

Marin Dedić, predsjednik

UniCredit bank dd

Dženana Bašić, zamjenica

Addiko bank dd Sarajevo

Muhamed Džafo

Raiffeisen Bank dd BiH

Senada Ćeman

ProCredit bank dd BiH

Aida Rifelj

Sparkasse Bank dd BiH

Dalibor Babić

Naša banka ad Banjaluka

Milan Milković

NLB banka ad  Banja Luka

XI Komisija za mjerenje i upravljaje rizikom

Arnela Alagić, predsjednica

Asa banka dd Sarajevo

Mario Šakota, zamjenik

Unicredit bank dd Mostar

Dragana Lale

Procredit bank dd BiH

Ibrahim Pištoljević

Intesa Sanpaolo Banka dd BiH

Nenad Rosić

BPŠ ad Banjaluka

Vladimir Telebak

Addiko bank ad Banjaluka

Rade Obradović

Nova banka ad Banjaluka

XII Komisija za kartično poslovanje

Milka Čađo, predsjednica

Addiko Banka a.d. Banja Luka

Sanja Lakić, zamjenica

NLB banka ad Banja Luka

Sabina Maglić

Raiffeisen Bank dd BiH

Slavica Dragišić

Nova banka ad Banja Luka

Edin Bešlija

BBI dd Sarajevo

Ana Suton

Unicredit bank dd Mostar

Miodrag Mrdić

Asa banka dd Sarajevo

XIII Komisija za informatičku sigurnost

Belma Ohranović, predsjednik

Raiffeisen bank dd BiH

Toni Biokšić, zamjenik

Unicredit bank dd Mostar

Zlatan Avdagić

NLB Banka dd

Katarina Savić

Atos banka ad Banjaluka

Naila Šertović

Sparkasse bank dd BiH

Nedim Duratbegović

PBS dd Sarajevo

XIV Komisija za dokumentarno poslovanje-trade finance

Marija Vučina, predsjednica

UniCredit Bank dd Mostar

Željka Đokić

Intesa Sanpaolo Banka dd BiH

Sanja Tripić

Nova Banka a.d. Banja Luka

Jasna Mavrić

Asa banka dd Sarajevo

Sabahudin Omerbegović

Raiffeisen bank dd BiH

Biljana Jačimović

Addiko bank a.d. Banja luka

Dragana Pocrnjić

Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka

XV Komisija za razvoj tržišta

Hamdija Hadžić, predsjednik

Addiko Bank dd BiH

Dragana Adamović Šipka

NLB banka ad Banjaluka

Alma Tahunić

Asa banka dd Sarajevo

Igor Đukić

Raiffeisen Bank dd BiH

Amel Memić

Sparkasse Bank dd BiH

Violeta Ilić, zamjenica

Naša banka ad Banjaluka

Duško Gluvić

Investiciono-razvojna banka RS

XVI Komisija za ESG

Berna Hadžimujagić, predsjednica

UniCredit Bank dd Mostar

Duško Gluvić, Zamjenik

Investiciono-razvojna Banka RS

Alma Sarić

ASA Banka dd Sarajevo

Nedim Pinjo

Intesa Sanpaolo Banka dd Sarajevo

Vladimir Manojlović

ATOS Bank ad Banja Luka

Perica Rajčević

Addiko Bank ad Banja Luka

Ivona Zametica

Raiffeisen Bank dd Sarajevo