I Povremena komisija za mjerenje i upravljanje rizicima

Igor Tutuš

NLB Banka A.D. Banja Luka

Ibrahim Pištoljević

Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo

Marija Giblić

Unicredit Bank Mostar

Raiffeisen Bank BH Sarajevo

Rade Obradović

Nova Banka Banja Luka

Ajla Čengić

Sberbank BH Sarajevo

Senad Prašo

Vakufska Banka Sarajevo

II Povremena komisija za elektronsko bankarstvo i kartičarstvo

Danijela Jondža

Addiko Bank A.D. Banja Luka

Edin Bešlija

Bosna Bank International Sarajevo

Ljubica Stojković

MF Banka Banja Luka

Kenan Mehinagić

Ziraat Bank Sarajevo

Sanja Lakić

Unicredit Bank Banja Luka

Hasan Hasić

Raiffeisen Bank BH Sarajevo

III Povremena komisija za pravnu regulativu

Merima Gasal

Intesa Sanpaolo banka Sarajevo

Selma Teskeredžić

Sparkassebank Sarajevo

Veselka Radaković

Sberbank Banja Luka

Amila Avdić

Vakufska banka Sarajevo

Mirela Korić

ProCredit bank Sarajevo

Marija Prskalo

UniCredit bank Mostar

IV Povremena Komisija za internu reviziju

Azemina Smailbegović

Union banka Sarajevo

Adriana Brkić

Komercijalna banka Banja Luka

Elma Spahović

NLB Banka Sarajevo

Džemila Bajrić

Ziraat Bank BH Sarajevo

Aleksandra Milanović

Addiko bank A.D. Banja Luka

ASA banka Sarajevo

Lejla Hadrović

Razvojna banka FBiH Sarajevo

V Povremena Komisija za fizičku sigurnost

Loris Gutić

Addiko bank Sarajevo

Bojan Zakić

Pavlović International banka Bijeljina

Juso Maslo

Sparkasse bank Sarajevo

Samir Mehić

Raiffeisen bank BH Sarajevo

Omer Osmanović

PBS banka Sarajevo

Nermin Radeljaš

Union banka Sarajevo

VI Povremena Komisija za sprečavanje pranja novca

Jasmin Šlaku

Raiffeisen bank Sarajevo

Fuad Varatanović

Procredit bank Sarajevo

Đenana Česko

Addiko bank Sarajevo

Mubina Salković

NLB Banka Tuzla

Slađana Koldžo

MF banka Banja Luka

Zdravko Puškaš

Komercijalno Investiciona banka Velika Kladuša

VII Povremena Komisija za tržište novca i kapitala

Ljiljana Panić

NLB banka Banja Luka

Sead Šašivarević

Intesa Sanpaolo banka Sarajevo

Denis Ovčina

ASA banka Sarajevo

Bojan Lučić

UniCredit bank Banja Luka

Tihomir Đekanović

Addiko bank Banja Luka

Diana Karajić

Komercijalno Investiciona banka Velika Kladuša

VIII Povremena Komisija za platni promet

Dobrila Lovre

Nova banka Banja Luka

Ljiljana Garić

Pavlović International banka Bijeljina

Danka Prce

ASA banka Sarajevo

Aida Alić

Privredna Banka Sarajevo

Sadžida Tatlić

Bosna Bank International Sarajevo

Vesna Knezović

UniCredit bank Mostar

Srđan Drašković

Sberbank BH Sarajevo

IX Povremena Komisija za računovodstvo i poreze

Suada Pita

Razvojna banka FBiH Sarajevo

Predrag Kovačević

Sberbank Banja Luka

Nermina Avdić

Addiko bank Sarajevo

Marica Đogić

UniCredit bank Mostar

Mersiha Abdić

PBS banka Sarajevo

Vesna Stokanić

Komercijalna banka Banja Luka

X Povremena Komisija za informatičku sigurnost

Emir Aganović

Sberbank BH Sarajevo

Boris Bakmaz

Nova banka Banja Luka

Goran Tadić

NLB banka Banja Luka

Toni Biokšić

UniCredit bank Mostar

Jelena Šević

Komercijalna banka Banja Luka

Sanjin Meholjić

Intesa Sanpaolo bank BH Sarajevo

XI Povremena Komisija za marketing i komunikacije

Vedran Peršić

SberbankSarajevo

Selma Riđanović

UniCredit bank

Emir Jildizlar

Addiko bank

Sanja Malić

NLB banka ad Banja Luka

Belma Hadžiomerović

Raiffeisen bank

Edin Kazazić

Sparkasse bank

Jagoda Matrak

Nova banka Banja Luka