I Komisija za praćenje usklađenosti / compliance

Nermin Ibradžić, predsjednik

NLB banka Sarajevo

Mujo Vilašević

Raiffeisen Bank dd BiH

Marko Čejović

Sparkasse Bank dd BiH

Renata Martinović

UniCredit banka dd Mostar

Lejla Dizdarević

ASA Banka dd Sarajevo

Tamara Arežina

Atos banka a.d. Banja Luka

Dajana Tadić

Naša Banka ad Banjaluka

II Komisija za digitalno bankarstvo

Kenan Karčić, predsjednik

Raiffeisen Bank dd BiH

Milan Kajtez

UniCredit Bank a.d Banja Luka

Alma Tahunić

Asa banka dd Sarajevo

Vladimir Bjelić

Nova Banka ad Banja Luka

Dženan Ustavdić

ProCredit Bank dd Sarajevo

Denis Omeragić

Addiko Bank dd Sarajevo

Mirza Oručević

Ziraat Bank dd BiH

III Komisija za marketing i komunikacije

Selma Riđanović Kenović, predsjednik

UniCredit Bank dd Mostar

Nedžad Džudža

Raiffeisen Bank d.d BiH

Aja Smječanin

Asa banka dd Sarajevo

Addiko banka dd Sarajevo

Sanja Malić

NLB Banka a.d. Banja Luka

Mirna Đukić

MF Banka a.d. Banja Luka

Elmira Lalić

Sparkasse Bank dd BiH

IV Komisija za računovodstvo i poreze

Vesna Stokanić, predsjednica

Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka

Zvonimir Čolak

UniCredit Bank dd Mostar

Zijad Lugonjić

PBS dd Sarajevo

Meliha Jahić

NLB Banka dd Sarajevo

Emira Huskić

Ziraat banka dd BiH

Gorana Božić

Atos banka a.d. Banja Luka

Almira Jahić

Razvojna Banka FBIH

V Komisija za platni promet

Srđan Drašković, predsjednik

Addiko banka dd Sarajevo 

Ifeta Delić

Raiffeisen Bank dd BiH

Milica Savić

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Jasmin Šlaku

Sparkasse bank dd BiH

Dijana Zubčević

BBI banka dd Sarajevo

Vidosava Pejić

Naša Banka ad Banjaluka

Aida Alić

PBS dd Sarajevo

VI Komisija za sprječavanje pranja novca

Fuad Varatanović, predsjednik

ProCredit Bank dd BiH

Sanjin Spahić

Raiffeisen Bank dd BiH

Selma Hadzic

Addiko banka dd Sarajevo

Milovan Predojević

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Slađana Kodžo

MF Banka a.d. Banja Luka

Đenana Ćesko

Sparkasse bank dd BiH

Nasiha Šakanović

KIB dd Velika Kladuša

VII Komisija za tržište novca i kapitala

Denis Ovčina, predsjednik

Asa banka dd Sarajevo

Nedim Tufo

NLB banka dd Sarajevo

Lejla Hadžić Kosović

BBI dd Sarajevo

Branislava Kubat

NLB Banka a.d. Banja Luka

Filip Dursun

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Haris Mustafić

Intesa SanPaolo Banka dd BiH

Jasna Zrilić

Nova Banka a.d. Banja Luka

VIII Komisija za internu reviziju

Azemina Smailbegović Predsjenik, predsjednica

Union banka dd Sarajevo

Senka Presečan

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Milena Stegić

Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka

Haladin Salihovic

ASA Banka dd Sarajevo

Lejla Hadrović

Razvojna Banka FBiH

Sanela Pušina

NLB banka dd Sarajevo

Azur Handan

Ziraat Bank dd BiH

IX Komisija za fizičku sigurnost

Nermin Radeljaš, predsjednik

Union Banka dd Sarajevo

Toni Biokšić

UniCredit Banka dd Mostar

Samir Mehić

Raiffeisen Bank dd BiH

Marinko Babić

MF Banka a.d. Banja Luka

Medžid Suljić

NLB Banka dd Sarajevo

Aleksandar Vitomir

Naša Banka a.d. Banjaluka

Zijad Deljo

PBS dd Sarajevo

X Komisija za pravnu regulativu

Marin Dedić, predsjednik

UniCredit bank dd Mostar

Snežana Trubajić

Atos banka ad Banja Luka

Muhamed Džafo

Raiffeisen Bank dd BiH

Senada Ćeman

ProCredit bank dd BiH

Dženana Bašić

Addiko Bank dd BiH

Nino Čilić

Asa banka dd Sarajevo

Dragan Jorganović

MF Banka a.d. Banja Luka

XI Komisija za mjerenje i upravljaje rizikom

Amna Gabela

Raiffeisen Bank dd BiH

Rade Obradović, predsjednik

Nova banka a.d. Banjaluka

Igor Tutuš

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ibrahim Pištoljević

Intesa Sanpaolo Banka dd BiH

Selma Hrustić

Asa banka dd Sarajevo

Vedran Barbarić

Addiko bank dd Sarajevo

Mario Šakota

Unicredit bank dd Mostar

XII Komisija za kartično poslovanje

Milka Čađo, predsjednica

Addiko Banka a.d. Banja Luka

Sabina Maglić

Raiffeisen Bank dd BiH

Naida Šoše

Sparkasse Bank dd BiH

Jelena Vasiljević

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Edin Bešlija

BBI dd Sarajevo

Džanina Miljković

NLB Banka dd Sarajevo

Mirela Kapetanović

Ziraat Bank dd BiH

XIII Komisija za informatičku sigurnost

Boris Bakmat, predsjednik

Nova banka ad Banjaluka

Belma Ohranović

Raiffeisen Bank dd BiH

Dejan Lalić

NLB Banka dd Banja Luka

Sanjin Meholjić

Intesa Sanpaolo banka dd Sarajevo

Asa banka Naša i snažna dd

Nirmela Šestić

ASA Banka dd Sarajevo

XIV Komisija za dokumentarno poslovanje-trade finance

Marija Vučina, predsjednica

UniCredit Bank dd Mostar

Armina Herco

Intesa Sanpaolo Banka dd BiH

Sanja Tripić

Nova Banka a.d. Banja Luka

Miodrag Mrdić

Asa banka dd Sarajevo

Meliha Zimić Hasaković

BBI dd Sarajevo

Biljana Jačimović

Addiko bank a.d. Banja luka

Dragana Pocrnjić

Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka

XV Komisija za razvoj tržišta

Hamdija Hadžić, predsjednik

Addiko Bank dd BiH

Ahmed Karić

UniCredit Bank dd Mostar

Gordana Đukić

Atos banka a.d. Banja Luka

Hrvoje Lovrić

Raiffeisen Bank dd BiH

Osman Kajmović

ProCredit Bank dd BiH

Amel Memić

Sparkasse Bank dd BiH

Ljubana Panić

Naša Banka a.d. Banja Luka