Imenovan novi predsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka BiH

Imenovan novi predsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka BiH

Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora Udruženja Banka Bosne i Hercegovine (UBBiH), održanoj dana 25.01.2024. godine, jednoglasnom odlukom svih članova, za predsjednika Upravnog odbora UBBiH imenovan je gospodin Goran Babić, predsjednik Uprave NLB banke ad Banjaluka. 

Novi predsjednik Upravnog odbora UBBiH, Goran Babić, posjeduje bogato profesionalno iskustvo u finansijskoj i bankarskoj indiustriji, a svoju profesionalnu karijeru započeo je 2000. godine u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srpske. Od 2002. godine radio je za banku Hypo Alpe-Adria a.d. Banja Luka, gdje je u periodu od 2012.-2016. godine bio na poziciji direktora Banke. U periodu od 2016.-2020. godine bavio se advokaturom i pravnim savjetovanjem međunarodnih klijenata, da bi se početkom 2021. godine vratio u bankarski sektor, gdje od januara 2021. godine preuzima dužnost člana Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka, a od 01. jula 2021. godine preuzima i funkciju predsjednika Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka.

„Izuzetna je čast i odgovornost biti na poziciji predsjednika Upravnog odbora Udruženja Banaka Bosne i Hercegovine, zbog čega sam zahvalan kolegama na ukazanom povjerenju. S obzirom da predsjedavam tijelom koje okuplja sve ključne ljude u bankarskom sektoru BiH – odgovornost je veća jer je na nama obaveza da odgovorno upravljamo svim promjenama koje nam tržišna kretanja donose i da za naše sugrađane i klijente kontinuirano radimo na poboljšanju bankarskih usluga i proizvoda, ali i kvalitete servisa i korisničkog iskustva. Svjesni smo da se nalazimo u vremenu ubrzane digitalne transformacije, ne samo banaka, nego i drugih institucija i procesa, te je na nama i dodatna obaveza da naše klijente finansijski i digitalno opismenjavamo i utičemo na postepene promijene navika, naravno uz poštovanje zakonske regulative i svih propisa koji nam omogućavaju da tržište i bankarski sektor uspješno implementiraju sve prednosti koje nam donosi era digitalne ekonomije“.

Udruženje banaka Bosne i Hercegovine aktivno djeluje već 20 godina i u svom članstvu ima 21 komercijalnu banku koja posluje na teritoriji BiH, kao i dvije razvojne banke. Sa osnovnom misijom defiiniranje i zastupanje zajedničkih interesa naših članica, promoviranje i primjena najbojih poslovnih praksi, uspostavljanje trajnog dijaloga i partnerstva poslovnog sektora sa regulatornim i drugim javnim institucijama Udruženje banaka BiH konitnuirano radi na poboljšanju poslovne konkurentnosti privrede BiH, stvaranju pozitivnog poslovnog ambijenta i koristi za širu društvenu zajednicu kroz promicanje društvene odgovornosti i podršku inicijativama koje potiču odgovorno poslovanje u funkciji ekonomskog i društvenog razvoja Bosne i Hercegovine, ali i brigu o klijentima i zaposlenicima.