Najave događaja

Događaji

rezultati takmičenja sa 15. bankarskih susreta

Organizacija: Udruženje banaka BiH

Opširnije
Seminari

Prodajno bankarstvo, novi kanali distribucije i elektronsko bankarstvo (orig. Retail Banking, New Distributions Channels and E-Banking)

Organizacija: Udruženje banaka BiH u saradnji sa House of Training Luxembourg

Događaji

15. bankarski susreti u Tesliću - fotografije

Organizacija: Udruženje banaka BiH

Opširnije
Događaji

Održani 15. bankarski susreti u Tesliću

Organizacija: Udruženje banaka BiH

Opširnije
Događaji

XV bankarski susreti

Organizacija: UBBIH

Opširnije
Seminari

SME & Commercial Loan Recovery Workshop (NPL training)

Organizacija: U saradnji sa International Finance Corporation (IFC)-partnerstvo sa Swiss Confederation

Arhiva događaja

Događaji

Finance and Business Summit

Organizacija: Oslobođenje servisi i UBBiH

Opširnije
Seminari

Asset & Liability Management

Organizacija: u saradnji sa House of Training Luxembourg

Događaji

Redovni sastanak KUPIT-a

Organizacija: u organizaciji UBBIH

Seminari

Risk Management in Banking

Organizacija: u saradnji sa House of Training Luxembourg

Radionice

Sastanak SWIFT USER Grupe za BiH

Organizacija: u organizaciji UBBIH

Događaji

29. redovna Skupština UBBiH

Organizacija: u organizaciji UBBIH

Seminari

IFRS-International Financial Reporting Standards

Organizacija: u saradnji sa House of Training Luxembourg

Opširnije
Radionice

Basics of Trade Finance -Letters of Credit and Guarantees for the back office staff

Organizacija: u saradnji sa EBRD

Seminari

Sprječavanje pranja novca IV Direktiva, novi indikatori i tipologije

Organizacija: u saradnji sa SIPA i EU IPA 2013 Twinning projekat

Radionice

Workshop Foundations of International & Trade Finance

Organizacija: Organizacija: u saradnji sa EBRD

Seminari

28. Skupština Udruženja banaka

Organizacija: UBBiH

Radionice

Upravljanje rizicima

Organizacija: UBBiH u saradnji sa IFC