Najave događaja

Događaji

XV bankarski susreti

Organizacija: UBBIH

Opširnije
Seminari

Asset & Liability Management

Organizacija: u saradnji sa House of Training Luxembourg

Seminari

Risk Management in Banking

Organizacija: u saradnji sa House of Training Luxembourg

Seminari

IFRS-International Financial Reporting Standards

Organizacija: u saradnji sa House of Training Luxembourg

Opširnije

Arhiva događaja

Radionice

Workshop Foundations of International & Trade Finance

Organizacija: Organizacija: u saradnji sa EBRD

Seminari

28. Skupština Udruženja banaka

Organizacija: UBBiH

Radionice

Upravljanje rizicima

Organizacija: UBBiH u saradnji sa IFC