Najave događaja

Događaji

17. BANKARSKI SUSRETI

Organizacija: UBBiH

Opširnije
Seminari

Cyber and Information Security Management

Organizacija: UBBiH i House of Training Luxembourg

Seminari

Credit Assessment and Cash Flow Analysis

Organizacija: UBBiH u saradnji sa House of Training Luxembourg

Događaji

17. bankarski susreti

Organizacija: UBBiH

Događaji

15. bankarski susreti u Tesliću - fotografije

Organizacija: Udruženje banaka BiH

Opširnije
Događaji

Održani 15. bankarski susreti u Tesliću

Organizacija: Udruženje banaka BiH

Opširnije

Arhiva događaja

Seminari

Okrugli sto „Funkcija praćenja usklađenosti u bankarstvu“

Organizacija: UBBiH

Radionice

Radionica – „Učinkovit sustav usklađenost i etike za banke“

Organizacija: UBBiH

Radionice

Radno-konsultativni sastanak

Organizacija: UBBiH

Događaji

44th BACEE Banking Conference

Organizacija: BACEE

Seminari

Online Seminar: „The Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)“,

Organizacija: UBBiH i House of Training Luxembourg

Seminari

Online Seminar: „Digital Transformation and Fintech“,

Organizacija: UBBiH i House of Training Luxembourg

Seminari

Online Seminar: „Data Analytics in Banking – Fundamentals“,

Organizacija: UBBiH i House of Training Luxembourg

Seminari

Online Seminar: „CREDIT RISK AND CASH FLOW ANALYSIS,“

Organizacija: UBBiH i House of Training Luxembourg

Seminari

Seminar na temu ILAAP

Organizacija: UBBiH i House of Training Luxembourg

Seminari

Izmjene SWIFT standarda 2021 – garancije i standby akreditivi

Organizacija: UBBiH

Seminari

Seminar - Video Identifikacija

Organizacija: UBBiH

Seminari

Risk Management Seminar

Organizacija: UBBiH i House of Training Luxembourg

Seminari

Online Seminar: Liquidity Risk

Organizacija: UBBiH i House of Training Luxembourg

Seminari

Data Mining - Business Oriented Methods for Exploring Big Data

Organizacija: UBBiH u saradnji sa House of Training Luxembourg

Seminari

Risk Management in Banking

Organizacija: UBBiH u saradnji sa House of Training Luxembourg

Seminari

Risk Management: Asset & Liability Management (ALM)- Mastering it

Organizacija: UBBiH u saradnji sa House of Training Luxembourg

Seminari

Digital Transformation and FINTECH/Digital Finance

Organizacija: UBBiH u saradnji sa House of Training Luxembourg

Seminari

International Compliance Foundation Level

Organizacija: UBBiH u saradnji sa House of Training Luxembourg

Seminari

Credit Assessment and Cash Flow Analysis

Organizacija: UBBiH i House of Training Luxembourg

Događaji

Fraud Forum

Organizacija: UBBiH

Seminari

Credit Assessment and Cash Flow Analysis

Organizacija: UBBiH i House of Training Luxembourg

Seminari

Selling Financial Techniques and Managing Clients Relationships

Organizacija: UBBiH & House of Training Luxembourg

Događaji

Cyber Forum

Organizacija: UBBiH

Događaji

16. bankarski sportski susreti

Organizacija: UBBiH

Radionice

Kako postati digitalna banka

Organizacija: UBBiH i Kobil Budimpešta

Seminari

IFRS seminar

Organizacija: UBBih i House of training Luxembourg

Radionice

PSD2 - Payment Services Directive 2

Organizacija: UBBiH, BACEE

Seminari

Problematika zaštite ličnih podataka

Organizacija: UBBiH, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH

Seminari

Credit Assesment and cash flow analysis

Organizacija: UBBih i House of training Luxembourg

Radionice

USKORO!!!! Stručni skup bankara i medija na temu "Legislativa u bankarskoj industriji i direktan uticaj na klijente"

Organizacija: UBBiH

Opširnije
Događaji

30. Skupština Udruženja banaka BiH

Organizacija: UBBiH

Događaji

Nova uredba GDPR

Organizacija: UBBiH, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH

Radionice

PSD2

Organizacija: UBBIH i BACEE i Online Business Technologies

Radionice

Registar profila klijenata

Organizacija: IPA 2013 twinning projekat

Događaji

rezultati takmičenja sa 15. bankarskih susreta

Organizacija: Udruženje banaka BiH

Opširnije
Seminari

Prodajno bankarstvo, novi kanali distribucije i elektronsko bankarstvo (orig. Retail Banking, New Distributions Channels and E-Banking)

Organizacija: Udruženje banaka BiH u saradnji sa House of Training Luxembourg

Događaji

XV bankarski susreti

Organizacija: UBBIH

Opširnije
Događaji

Finance and Business Summit

Organizacija: Oslobođenje servisi i UBBiH

Opširnije
Seminari

Asset & Liability Management

Organizacija: u saradnji sa House of Training Luxembourg

Događaji

Redovni sastanak KUPIT-a

Organizacija: u organizaciji UBBIH

Seminari

Risk Management in Banking

Organizacija: u saradnji sa House of Training Luxembourg

Radionice

Sastanak SWIFT USER Grupe za BiH

Organizacija: u organizaciji UBBIH

Događaji

29. redovna Skupština UBBiH

Organizacija: u organizaciji UBBIH

Seminari

IFRS-International Financial Reporting Standards

Organizacija: u saradnji sa House of Training Luxembourg

Opširnije