Najave događaja

Događaji

XV bankarski susreti

Organizacija: UBBIH

Opširnije
Seminari

Asset & Liability Management

Organizacija: u saradnji sa House of Training Luxembourg

Seminari

Risk Management in Banking

Organizacija: u saradnji sa House of Training Luxembourg

Radionice

Sastanak SWIFT USER Grupe za BiH

Organizacija: u organizaciji UBBIH

Događaji

29. redovna Skupština UBBiH

Organizacija: u organizaciji UBBIH

Seminari

IFRS-International Financial Reporting Standards

Organizacija: u saradnji sa House of Training Luxembourg

Opširnije
Radionice

Basics of Trade Finance -Letters of Credit and Guarantees for the back office staff

Organizacija: u saradnji sa EBRD

Seminari

Sprječavanje pranja novca IV Direktiva, novi indikatori i tipologije

Organizacija: u saradnji sa SIPA i EU IPA 2013 Twinning projekat

Arhiva događaja

Radionice

Workshop Foundations of International & Trade Finance

Organizacija: Organizacija: u saradnji sa EBRD

Seminari

28. Skupština Udruženja banaka

Organizacija: UBBiH

Radionice

Upravljanje rizicima

Organizacija: UBBiH u saradnji sa IFC