Koja je razlika između kreditne i debitne kartice, i kako ih racionalno koristiti?

Debitne kartice su vezane za vaš tekući račun i koriste se primarno za plaćanja roba i usluga na prodajnim mjestima ili internetu, te podizanje gotovine na bankomatima. Preporučuje se podizanje na bankomatima banke čiju karticu imate, jer je isto besplatno, dok je podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka uz naknadu koju određuje banka izdavaoc kartice. U ponudi nekih banaka postoje kartice koje, uz određenu cijenu (članarinu), omogućavaju besplatno podizanje gotovine na bankomatima svih banaka.

Kreditne kartice vam omogućavaju korišćenje novčanih sredstava u visini kreditnog limita koji vam je banka odobrila. Primarno ih treba koristiti za plaćanja roba I usluga na rate, a ne za podizanje gotovine.