Koje podatke nikada ne trebam davati prilikom plaćanja na internetu?

Nikada ne treba unositi PIN kod prilikom kupovine putem interneta, banke nikada neće tražiti dostavljanje PIN koda. Platnu karticu nikako nemojte davati nikome da je fotokopira ili da prepisuje podatke sa nje. Nikada ne treba slati fotokopiju kartice mejlom. Preporuka je da provjerite da li web stranica na kojoj se vrši plaćanje počinje sa „https“.