Udruženje banaka BiH (UBBiH) je nevladina i neprofitna organizacija oformljena sa ciljem stvaranja reprezentativne, profesionalne organizacije, koja će predstavljati i zastupati interese svojih članova u odnosima prema vlastima i institucijama u BiH.

Osnivačka Skupština Udruženja banaka BiH održana je dana 24.06.2004.godine, u Sarajevu, jedistvenom voljom svih banaka sa područja Bosne i Hercegovine.

Naša osnovna misija je jačanje povjerenja u bankarski sektor, što je moguće ostvariti uz pomoć članica UBBiH, domaćih institucija, medija, adekvatnom edukacijom i uspostavom saradnje sa sličnim asocijacijama u inostranstvu.

Naše aktivnosti i ciljevi su:

UBBiH svoj rad obavlja preko stručnih službi i komisija Udruženja. Sjedište UBBiH je u Sarajevu, a od 01.04.2005. godine uspostavljen je i Ured UBBiH u Banja Luci.

Uposleni u UBBiH

Berislav Kutle

Direktor

Samir Lačević

Velida Krvavac

Radmila Aničić

Upravni odbor

Dalibor Ćubela

UNICREDIT BANK DD MOSTAR Predsjednik upravnog odbora

Milan Radović

NOVA BANKA AD BANJA LUKA Potpredsjednik

Sanela Pašić

ADDIKO BANK DD Potpredsjednik

Karlheinz Dobnigg

Raiffeisen banka Član

Edin Hrnjica

PROCREDIT BANK BIH Član

Boško Mekinjić

KOMERCIJALNA BANKA AD BANJA LUKA Član

Aleksandar Kesić

SBER BANK AD BANJA LUKA Član