Udruženje banaka BiH (UBBiH) je nevladina i neprofitna organizacija oformljena sa ciljem stvaranja reprezentativne, profesionalne organizacije, koja će predstavljati i zastupati interese svojih članova u odnosima prema vlastima i institucijama u BiH.

Osnivačka Skupština Udruženja banaka BiH održana je dana 24.06.2004.godine, u Sarajevu, jedistvenom voljom svih banaka sa područja Bosne i Hercegovine.

Naša osnovna misija je jačanje povjerenja u bankarski sektor, što je moguće ostvariti uz pomoć članica UBBiH, domaćih institucija, medija, adekvatnom edukacijom i uspostavom saradnje sa sličnim asocijacijama u inostranstvu.

Naše aktivnosti i ciljevi su:

UBBiH svoj rad obavlja preko stručnih službi i komisija Udruženja. Sjedište UBBiH je u Sarajevu, a od 01.04.2005. godine uspostavljen je i Ured UBBiH u Banja Luci.

Uposleni u UBBiH

Edis Ražanica

Direktor

Samir Lačević

Velida Krvavac

Radmila Aničić

Upravni odbor

Samir Mustafić

Asa banka dd Sarajevo 

Edin Hrnjica

Raiffeisen bank dd BiH 

Siniša Adžić

Nova banka ad Banjaluka 

Amina Mahmutović

Unicredit bank dd Mostar 

Goran Babić

NLB banka a.d. Banjaluka 

Jasmin Spahić

Addiko bank dd Sarajevo

Srđan Kondić

Addiko bank ad Banjaluka

Alek Bakalović

BBI banka dd Sarajevo

Igor Jovičić

Atos banka ad Banjaluka