Udruženje banaka BiH (UBBiH) je nevladina i neprofitna organizacija oformljena sa ciljem stvaranja reprezentativne, profesionalne organizacije, koja će predstavljati i zastupati interese svojih članova u odnosima prema vlastima i institucijama u BiH.

Osnivačka Skupština Udruženja banaka BiH održana je dana 24.06.2004.godine, u Sarajevu, jedistvenom voljom svih banaka sa područja Bosne i Hercegovine.

Naša osnovna misija je jačanje povjerenja u bankarski sektor, što je moguće ostvariti uz pomoć članica UBBiH, domaćih institucija, medija, adekvatnom edukacijom i uspostavom saradnje sa sličnim asocijacijama u inostranstvu.

Naše aktivnosti i ciljevi su:

UBBiH svoj rad obavlja preko stručnih službi i komisija Udruženja. Sjedište UBBiH je u Sarajevu, a od 01.04.2005. godine uspostavljen je i Ured UBBiH u Banja Luci.

Uposleni u UBBiH

Berislav Kutle

Direktor

Samir Lačević

Velida Krvavac

Radmila Aničić

Upravni odbor

Samir Mustafić

Asa banka dd Sarajevo predsjednik Upravnog odbora UBBiH

Edin Hrnjica

Raiffeisen bank dd BiH potpredsjednik Upravnog odbora UBBiH

Siniša Adžić

Nova banka ad Banjaluka potpredsjednik Upravnog odbora UBBiH

Amina Mahmutović

Unicredit bank dd Mostar član Upravnog odbora UBBiH

Goran Babić

NLB banka a.d. Banjaluka član Upravnog odbora UBBiH

Boško Mekinjić

Banka Poštanska štdionica a.d. Banja Luka član Upravnog odbora UBBiH

Bedina Jusičić-Musa

Privredna banka dd Sarajevo član Upravnog odbora UBBiH