Udruženje banaka BiH (UBBiH) je nevladina i neprofitna organizacija oformljena sa ciljem stvaranja reprezentativne, profesionalne organizacije, koja će predstavljati i zastupati interese svojih članova u odnosima prema vlastima i institucijama u BiH.

Osnivačka Skupština Udruženja banaka BiH održana je dana 24.06.2004.godine, u Sarajevu, jedistvenom voljom svih banaka sa područja Bosne i Hercegovine.

Naša osnovna misija je jačanje povjerenja u bankarski sektor, što je moguće ostvariti uz pomoć članica UBBiH, domaćih institucija, medija, adekvatnom edukacijom i uspostavom saradnje sa sličnim asocijacijama u inostranstvu.

Naše aktivnosti i ciljevi su:

UBBiH svoj rad obavlja preko stručnih službi i komisija Udruženja. Sjedište UBBiH je u Sarajevu, a od 01.04.2005. godine uspostavljen je i Ured UBBiH u Banja Luci.

Uposleni u UBBiH

Berislav Kutle

Direktor

Samir Lačević

Velida Krvavac

Radmila Aničić

Upravni odbor

Sanela Pašić

Addiko banka d.d. Sarajevo predsjednica Upravnog odbora UBBiH

Siniša Adžić

Nova banka a.d. Banjaluka potpredsjednik Upravnog odbora UBBiH

Amina Mahmutović

Unicredit bank d.d. Mostar potpredsjednik Upravnog odbora UBBiH

Raiffeisen bank dd BiH član Upravnog odbora UBBiH

Radovan Bajić

NLB banka a.d. Banjaluka član Upravnog odbora UBBiH

Boško Mekinjić

Komercijalna banka a.d. Banja Luka član Upravnog odbora UBBiH

Samir Mustafić

ASA banka dd Sarajevo član Upravnog odbora UBBiH