ZAVRŠEN KOPAONIK BIZNIS FORUM

ZAVRŠEN KOPAONIK BIZNIS FORUM

Član UO UBBIH kao panelista na panelu  „Snažan bankarski sistem za održivi rast“.

Dr Boško Mekinjić, ispred Udruženja banaka BiH je govorio o rezultatima bankarskog sektora Bosne i Hercegovine, stanju i perspektivama daljeg razvoja bankarskog sistema, zakonskoj regulativi koja reguliše ovu oblast, kao i izazovima koje donosi digitalizacija bankarskog sistema.

Istakao je da smo svjedoci procesa digitalizacije koji je zahvatio sve sfere društva pa tako i bankarski sektor BiH koji ne zaostaje mnogo za zemljama u regionu. Razlog tome leži u činjenici što većina banaka u BiH ima svoje matične banke u inostranstvu, tako da se po inerciji dio tih novih tehnologija i bankarskih proizvoda prenosi i na naše tržište. Upoznao je prisutne na panelu sa „Bijelom knjigom“ kao dokumentom koji predstavlja skup svih ili većine problema s kojima se susreće ili će se susretati bankarski sektor BiH, kao i ponuđena rješenja kako bi se ti problemi trebali rješavati. Kao zaključak je naveo da razvojnu šansu za privredu Bosne i Hercegovine vidi u kombinaciju ulaganja u razvoj malih i srednjih preduzeća i infrastrukturnih projekata posebno u dijelu energetike i hidropotencijala sa kojima raspolaže.

“Kopaonik business forum” je tokom četiri dana trajanja, okupio više od 1300 učesnika, 162 panelista, 2 specijalna gosta, među kojima su učestvovali vladini zvaničnici, eminentni profesori, bankari, privrednici, domaći i strani investitori, kao i predstavnici međunarodnih organizacija.