AML seminar

AML seminar

U saradnji sa House of Training Luxembourg održan je online seminar na temu sprječavanja pranja novca i finansiranja t...

Održan redovni sastanak KUPIT-a

Održan redovni sastanak KUPIT-a

Dana 24.03.2022.god., održan je redovni sastanak ovlaštenih osoba za koordinaciju i provedbu mjera sprječavanja p...