Posjeta delegacije Međunarodnog monetarnog fonda

Posjeta delegacije Međunarodnog monetarnog fonda

Dana 17.05.2023. godine u posjeti Udruženju banaka Bosne i Hercegoivna bila je misija Međunarodnog monetarnog fonda koja sa vlastima BiH vodi razgovore u okviru Konsultacija po članu IV za 2023.
Ispred Međunarodnog monetarnog fonda prisutna je bila delegacija predvođena šeficom Misije MMF-a za BiH g-đom Alinom Iancu kao i aktuelnim rezidentnim predstavnikom g. Andrew Jewell i budućim rezidentnim predstavnikom za BiH g. Andreas Tudik.

Aktivno se diskutovalo o najnovijim dešavanjima u bankarskom sektoru, potencijalnim rizicima i ranjivostima, te uticaju pooštravanja uslova finansiranja u razvijenim ekonomijama i eventualnim prelijevanjima na bankarski sektor.
Predstavnici eskpertnih komisija UBBiH informirali su prisutne o efektima privremenih mjera koje su donijele agencije za bankarstvo, reformama u pogledu zakonske regulative kao i o statusu digitalizacije i napretka po pitanju elektronskog potpisa i njegove primjene u svakodnevnom radu.

Delegacija Udruženja banaka BiH iskazala je zadovoljstvo saradnjom sa MMF-om te se zahvalili gospodinu Andrew Jewell na njegovom doprinosu i poželjeli dobrodošlicu gospodinu Andreasu Tudik.