Radno konsultativni sastanak banaka sa FBA

Radno konsultativni sastanak banaka sa FBA thumb

Na prijedlog Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) i Komisije za računovodstvo i poreze UBBiH dana 18.10.2022. godine održan je Radno-konsultativni sastanak na temu izrade regulatornih izvještaja. 

 

Povod okupljanja je novo Uputstvo za popunjavanje nadzornih i statističkih izvještaja koje je ova Agencija donijela u mjesecu junu tekuće godine. Na sastanku su dati odgovori bankama na operativna pitanja u vezi primjene i kreiranja izvještajnih obrazaca  a sve sa ciljem uspostavljanja dobrih poslovnih praksi i standariziranog pristupa pri izradi.

Prisutni predstavnici banaka su izrazili želju da ovakav vid okupljanja sa regulatorima bude redovna praksa, što je prihvaćeno.