AML seminar

AML seminar

U saradnji sa House of Training Luxembourg održan je online seminar na temu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u terminu od 10-17.10.2022.godine, u 6 online sesija po 4 sata. 

Učesnici su kroz interaktivni pristup i analizu slučajeva imali priliku razmijeniti prakse i iskustva sa kolegama iz EU. Na Seminaru su prezentirane tehnologije za sprječavanje pranja novca kao i sistem interne organizacije monitoringa sa ciljem smanjenja rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Seminaru je prisustvovalo 16 učesnika.