Kratke vijesti

30. Skupština UBBiH

30. Skupština UBBiH

Dana 17.12.2018. godine održana je 30. Skupština Udruženja banaka BiH.

Radionica na temu SPN i FT

Radionica na temu SPN i FT

Dana 15.10.2018. godine održana je Radionica na temu Sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.