Seminar na temu održivog finansiranja Sustainable Finance Foundation

Seminar na temu održivog finansiranja Sustainable Finance Foundation

Dana 14.03.2023. godine održan je interaktivni virtualni seminar na temu održivog finansiranja (Sustainable Finance Foundation) .
Cilj seminara je bio omogućiti profesionalcima koji rade u finansijskom i bankarskom sektoru osnovno znanje o održivom finansiranju.


Za aktere finansijskog sektora danas je sasvim jasno da treba da definiraju i pokažu kako stvaraju vrijednost za društvo, ali čak i šire, kako doprinose osiguranju legitimiteta i povjerenja u društvu i zdravog okruženja.
Sve je više jasan značaj ESG faktura kao dio odgovornosti investitora prema svojim klijentima. Povećani su regulatorni zahtjevi na nivou EU za dugoročnu zaštitu interesa investitora i drugih učesnika. Stejkholderi postaju sve zahtjevniji u pogledu transparentnosti o tome gdje i kako se njihov novac ulaže. Sve ovo je uticalo i na  uvođenje novih proizvoda, a velika pažnja se posvećuje upravljanju rizicima radi očuvanja vrijednosti uključivo i reputacijskim rizicima. O ovome smo govorili na interaktivnom seminaru koji je održan na engleskom jeziku i teme koje smo pokrili su slijedeće:
The Sustainable Finance eco-system
WHY – Sustainable Finance serves the interest of a sustainable society. The financial sector can be catalyst for change in the context of ESG transition for economic systems. Its role is instrumental to the successful implementation of sustainable frameworks, such as: UN Principles for Responsible Investment (UN
PRI), UN Principles of Responsible Banking (UN PRB) and the Sustainable
Development Goals (SDGs).
WHAT - Explore the current Sustainable Finance concepts and definitions (ESG,
SDG, SRI, responsible investing...) to build up a solid foundation to face upcoming
business challenges.
WHO - Getting to know roles and responsibilities of the main stakeholders who
actively contribute to mainstream Sustainable Finance globally as well as locally.
HOW – Sharing industry best practices through practical business case studies.
Regulation
The regulatory framework: current and future prospects
Sustainable finance to support the Sustainable Development Goals
Case study