Održana 40. Skupština UBBiH

Održana 40. Skupština UBBiH

Dana 26.04.2023. godine održana je 40. redovna izvještajna Skupština Udruženja banaka BiH. Na ovoj Skupštini usvojeni su izvještaji o radu Udruženja banaka BiH kao i Izvještaj o radu Upravnog odbora.

U izvještajnom periodu Udruženje banaka održalo je 43 sjednice komisija i 5 radno konsultativnih sastanaka, te je pokrenuto 82 različite Inicijative uglavnom kroz angažman relevantnih tijela i komisija pri UBBiH. Također, Upravni odbor UBBiH održao je šest sjednica na kojima je doneseno 109 odluka i zaključaka.

Banke članice usvojile su i Godišnji obračun Udruženja banaka kao i Izvještaj nezavisnog revizora za 2022. godinu.

Otvoreno se diskutovalo o aktuelnim temama, te je prihvaćen zahtjev Investiciono-Razvojne banke Republike Srpske o članstvu u Udruženju banaka BiH.