Radno konsultativni sastanak banaka sa Agencijom za bankarstvo FBiH

Radno konsultativni sastanak banaka sa Agencijom za bankarstvo FBiH thumb

Udruženje banaka BiH je u prethodnom periodu imalo niz aktivnosti oko učešća  na kreiranju novog izvještajnog okvira. Banke u FBiH će od finansijskog datuma 31.03. početi izvještavati Agenciju za bankarstvo FBiH – FBA po novom izvještajnom okviru za nadzorno i statističko izvještavanje koji podrazumijeva novu formu bilansa stanja i uspjeha, određene izmjene postojećih pratećih obrazaca, kao i početak izvještavanja na izvjesnom broju novih obrazaca. Tim povodom, na prijedlog FBA i u koordinaciji sa Komisijom za računovodstvo i poreze zakazan je zajednički Radno-konsultativni sastanak svih banaka sa FBA.

Na sastanku bankama je data mogućnost da iznesu svoje stavove i nedoumice te dobiju stručne odgovore i objašnjenja od predstavnika Agencije za bankarstvo FBiH.

Ovom prilikom zahvaljujemo se Agenciji za bankarstvo FBiH na susretljivosti i spremnosti na dijalog i saradnju.

Sastanku prisustvuje preko 40 predstavnika iz bankarskog sektora BiH.