Održana 2 sjednica Komisije za tržište novca i kapitala

Održana 2 sjednica Komisije za tržište novca i kapitala

Dana 18.05.2021.godine, održana je 2 sjednica Komisije za tržište novca i kapitala na kojoj se analizirala nova Odluka CBBiH o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos reserve i njeni efekti na važeće odluke entitetskih agencija za bankarstvo u vezi upravljanja deviznim rizikom i kapitalom.

Na sjednici su donešeni i odgovarajući zaključci u cilju unaprijedjenja funkcionisanja tržišta novca unutar bankarskog sektora u BiH.

 

Na sjednici su donešeni i odgovarajući zaključci u cilju unaprijedjenja funkcionisanja tržišta novca unutar bankarskog sektora u BiH.