SEMINAR CREDIT RISK & CASH FLOW ANALYSIS

SEMINAR CREDIT RISK & CASH FLOW ANALYSIS

U saradnji sa House of Training Luxemburg i uz podršku Vlade Luksemburga odrzan je online seminar na temu: „Credit Risk and Cash Flow Analysis“.

U četiri dana (8,9,12 i 13.04.2021.god.) koliko je trajao ovaj online seminar, učestvovalo je 17 predstavnika iz banaka koji su kroz prezentacije i analize slucajeva imali priliku saznati najnovije metode i procedure obrade kreditnog rizika i analize i planiranja gotovinskog toka koje se primjenjuju u bankama u EU.

Učesnici seminara su izrazili zadovoljstvo organizacijom i kvalitetom seminara te predlozili slicnu edukaciju u narednom periodu.