BH. bankari spremni za nove referentne kamatne stope

BH. bankari spremni za nove referentne kamatne stope

Iz Udruženja banaka BiH poručuju da kontinuirano prate reformu kamatne stope te da će, ukoliko dođe do temeljne promjene metodologija, biti neophodno kroz institucionalni okvir osigurati nesmetanu tranziciju na nove referentne stope radi neometanog funkcioniranja finansijskog tržišta.

Grupa industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta G20 još 2013. godine zatražila je od svog Odbora za inansijsku stabilnost (FSB-a) da detaljno preispita najvažnije referentne kamatne stope i razvije planove za njihove promjene, prvenstveno kako bi se osiguralo da ih “sudionici na tržištu upotrebljavaju na primjeren način“. Godinu dana kasnije, FSB je objavio svoje preporuke, kojima su utvrđena dva osnovna cilja - reforma međubankarskih ponudbenih kamatnih stopa (IBOR) za jačanje postojećih metodologija i njihovo veće temeljenje na stvarnim transakcijama te razvoj alternativnih referentnih stopa. Pritom su regulatori i učesnici finansijskih tržišta pozvani da najkasnije do kraja 2021. godine prestanu koristiti Londonsku međubankovnu ponudbenu kamatnu stopu (LIBOR), jedan od najčešće korištenih, ali i najviše loupotrebljavanih IBOR-a. Naime, upravo afera “LIBOR“, koja je eskalirala u ljeto 2012. godine, a u kojoj su zbog lažiranja vrijednosti te referentne stope brojne velike svjetske banke kažnjene…

Pročitajte cijeli tekst na ovom linku