RADNO KONSULTATIVNI SASTANAK KUPIT-a i NADLEŽNIH INSTITUCIJA

RADNO KONSULTATIVNI SASTANAK KUPIT-a i NADLEŽNIH INSTITUCIJA

Dana 05.05.2021.godine, održan je redovni sastanak ovlaštenih osoba banaka za ovlaštenih osoba za koordinaciju i provedbu mjera SPN i FTA u bankama sa nadležnim institucijama.

Ovakva vrsta sastanaka ima za cilj kontinuirano unaprijedjenje kvaliteta izvještavanja o sumnjivim transakcijama, sa posebnim osvrtom na najčešće tipologije i nove tipologije za detekciju i prevenciju u domenu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Sastanak je održan putem video linka uz učešće 44 predstavnika banaka i nadležnih institucija.