Intervju Berislav Kutle

Intervju Berislav Kutle

Intervju direktora Udruženja banaka BiH, Berislava Kutle, koji je dao za dnevne novine