GDPR i zaštita ličnih podataka u BiH

GDPR i zaštita ličnih podataka u BiH thumb thumb thumb

Dana 22.11.2018. godine u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka u BiH održan je jednodnevni stručno-edukativni skup na temu zaštite ličnih podataka u BiH u svjetlu nove EU regulative za zaštitu ličnih podataka (GDPR).

Ovom izuzetno posjećenom skupu pored banaka prisustvovali su i predstavnici Centralne banke BiH, Ministarstva prometa i komunikacija BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Finansijsko-obavještajnog odjela, Agencije za bankarstvo FBiH i Agencije za bankarstvo RS.
UBBiH se ovom prilikom zahvaljuje Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH na održanoj prezentaciji i Centralnoj banci BiH na podršci u organizaciji skupa.