Sjednica Komisije za mjerenje i upravljanje rizicima

Sjednica Komisije za mjerenje i upravljanje rizicima

Dana 17.01.2019. godine održana je 4. sjednica Komisije za mjerenje i upravljanje rizicima.

Na četvrtoj sjednici Komisije razmatrala su se pitanja koja se tiču izloženosti iznad 5% priznatog kapitala banaka i s tim u vezi zahtjeve za adekvatnim kolateralima. Konstatovano je da bi postotak od 5% trebalo podići na razinu postotka od 10% priznatog kapitala, odnosno na razinu velike izloženosti. Pored navedene teme razgovaralo se o regulativi vezanoj za upravljanje rizikom likvidnosti u bankama kao i regulativi vezanoj za planove oporavka.