Trodnevni seminar na temu maloprodajnog bankarstva i novih kanala distribucije

Trodnevni seminar na temu maloprodajnog bankarstva i novih kanala distribucije

Dana 31.10.2018. godine održan je trodnevni seminar na temu maloprodajnog bankarstva i novih kanala distribucije.

U saradnji sa House of Training Luxembourg odrzan je u Sarajevu trodnevni seminar na kojem su ucesnici informirani o najnovijim tehnologijama i tehnikama koje se koriste u Europskoj uniji i svijetu a vezani su za maloprodajno bankarstvo i nove kanale distribucije. Ova tema je prezentirana u okviru nastavka aktivnosti digitalizacije u bankarskoj zajednici u BiH.
Udruženje banaka BiH se ovim zahvaljuje na pomoći i saradnji Ministry of Finance Luxembourg i House of Training Luxembourg na realizaciji ovog izuzetno interesantnog seminara.