TEMATSKA SJEDNICA KOMISIJE ZA FIZIČKU ZAŠTITU

TEMATSKA SJEDNICA KOMISIJE ZA FIZIČKU ZAŠTITU thumb thumb

Tematska sjednica Komisije za fizičku zaštitu je održana dana 20.12.2018. godine.

Na sjednici se razmatrala regulativa vezane za fizičku zaštitu ljudi i imovine sa ciljem definiranja potreba za dogradnjom uvažavajući specifičnosti koje se odnose na bankarski sektor. Poseban akcent je stavljen na potrebu otvaranja pitanja odliva kadrova u segmentu fizičke zaštite. Sjednici su pored članova Komisije prisustvovali predstavnici FMUP-a (Policijske akademije) i MUP RS-a kao i Komore agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine. Na sjednici je dogovoreno da se intenzivira zajednička komunikacija po pitanjima regulative za fizičku zaštitu u bankarstvu koja će biti u funkciji jačanja prevencije.