Prezentacija Nacrta odluke ICAAP i ILAAP sa pratećim smjernicama

Prezentacija Nacrta odluke ICAAP i ILAAP sa pratećim smjernicama thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb

Dana 7.12.2018. godine u organizaciji Udruženja banaka BiH održana Prezentacija Nacrta odluke ICAAP i ILAAP sa pratećim smjernicama.

U okviru postupka javne rasprave Agencija za bankarstvo FBiH je bankama izvršila prezentaciju Nacrta Odluke o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP) i internom procesu procjene likvidnosti banke (ILAAP) kao i pratećih Smjernica. Nakon prezentacije vođena je otvorena diskusija u formi pitanja i odgovora koja je po opštoj ocjeni bila vrlo korisna za banke. Nove regulativa predstavlja zbir dosadašnjih pojedinačnih odluka sa jednim brojem dopuna koje su u funkciji daljnjeg približavanja finansijskom sistemu EU.