Komisija za fizičku sigurnost

Komisija za fizičku sigurnost

Na sjednici Komisije za fizičku sigurnost razgovarano je o elementima fizičke i tehničke zaštite u bankama te dog...