Četvrta sjednica Komisije za elektronsko bankarstvo i kartičarstvo

Četvrta sjednica Komisije za elektronsko bankarstvo i kartičarstvo thumb

Dana 18.01.2019. godine održana je četvrta sjednica Komisije za elektronsko bankarstvo i kartičarstvo.

Na sjednici su se razmatrala pitanja Tarife naknada za crossborder kartične transakcije (Mastercard i VISA) te konstatovana diskriminacija banaka u BiH nastala novom regulativom Europske Komisije. Na Komisiji su se razmatrala i tehnička pitanja vezana za elektronsko bankarstvo kao sto su 3D Secure, elektronski potpis i instant plaćanja. Na temu izvještavanja i potrebe unaprijeđenja postojeće šeme izvještavanja po poslovima elektronskog bankarstva i kartičarstva, dogovoreno je da se inicira sastanak sa predstavnicima Centralne banke BiH i entitetskih agencija za bankarstvo.