Udruženje banaka BiH svim štedišama i budućim štedišama čestita Dan štednje, 31. oktobar 2018. godine

Udruženje banaka BiH svim štedišama i budućim štedišama čestita Dan štednje, 31. oktobar 2018. godine

Udruženje banaka BiH svim štedišama i budućim štedišama čestita Dan štednje, 31. oktobar 2018. godine!

Svjetski dan štednje obilježava se svake godine posljednji dan Oktobra u sjećanje na Prvi međunarodni kongres štedioničara održan 1924. u Milanu, na kojem su predstavnici svjetskih štednih ustanova tražili izlaz iz krize koju je prouzrokovao Prvi svjetski rat, te su zaključili da štednja predstavlja osnovu rasta i razvoja.
Od tada je ovaj dan posvećen  promicanju i jačanju svijesti javnosti o važnosti štednje koja predstavlja odgovorno upravljanje finansijama za dobrobit ekonomskog rasta i razvoja, a ujedno i borbu protiv rasipništva.

Važnost štednji pridaje se i u današnje vrijeme, jer štedišama omogućava da stvore rezerve za buduću potrošnju i moguće finansijske teškoće.

Svjetski dan štednje i ove godine obilježavamo u znaku kontinuiranog rasta štednih uloga koje građani drže u bankama i pored činjenice da standard stanovništva nije povećan.
Prema posljednjim raspoloživim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, depoziti građana čine 55,7% ukupnih depozita u komercijalnim bankama, te su na kraju jula 2018. godine dosegli nivo od 11,7 milijardi KM. U poređenju sa stanjem na kraju 2017. godine, depoziti su porasli za čak 425,7 miliona KM ili 3,7%. Iako su kamatne stope na depozite niske, građani i dalje štede u bankama, što pokazuje da imaju povjerenje u bankarski sektor i sistem osiguranja depozita.
Posebno je značajno istaći da štednja u finansijskim institucijama stvara preduslove za kreditiranje realnog sektora ekonomije.