30. Skupština UBBiH

30. Skupština UBBiH

Dana 17.12.2018. godine održana je 30. Skupština Udruženja banaka BiH.

Na navedenoj Skupštini usvojen je Program rada UBBiH za 2019. godinu, kao i Financijski plan UBBiH za 2019. godinu. Također donesena je odluka o imenovanju novog člana Upravnog odbora UBBiH, ispred Nove banke a.d. Banja Luka.
Za predsjednika Upravnog odbora počev od 01.01.2019. godine umjesto dosadašnjeg predsjednika Dalibora Ćubele, direktora Unicredit bank d.d. Mostar, imenovan je Boško Mekinjić, direktor Komercijalne banke a.d. Banja Luka, dok su potpredsjednici UO UBBiH Dalibor Ćubela i Sanela Pašić, direktor Addiko banke dd Sarajevo. Na Skupštini se diskutovalo i o brojnim drugim temama od značaja za bankarski sektor i daljnim aktivnostima koje su u interesu svih banaka u BiH. Skupštini je pristupilo 24 od ukupno 24 banke članice UBBiH.