Održan FATCA seminar

Održan FATCA seminar

23 i 24.01.2017 U UBBiH u saradnji sa House of Training Luksemburg održan je dvodnevni seminar na temu FATCA (Foreign A...

Seminar E-Banking

Seminar E-Banking

7-9.11.2016. Na trodnevnom seminaru na temu elektronskog bankarstva i novih kanala distribucije mogle su su cuti najnov...