Sastanak SWIFT korisničke grupe

Sastanak SWIFT korisničke grupe

Dana 2.4.2013. uz podršku UBBiH u prostorijama Unitic Centra Sarajevo održan je sastanak SWIFT korisničke grupe kome je...