Unaprijeđenje CRR-a

Unaprijeđenje CRR-a

28.03.2017. Na današnjoj proširenoj sjednici Komisije za platni promet na kojoj su učestvovali i predstavnici Centralne banke BiH razmatrana su unaprijeđenja  koja Centralna banka BiH planira uvesti u Jedinstvenom registru transakcijskih računa. Tom prilikom je za najskorije vrijeme najavljeno održavanje zajedničkog sastanka sa svim bankama kojom prilikom će se prezentirati planirane izmjene. Najavljeno je uvođenje web servisa. Članovi Komisije su informirani i o planiranim aktivnostima na unaprijeđenju unutrašnjeg platnog prometa u BiH koji će se bazirati na SEPA formatu, kao i Registra kredita. Planirano je da se sve aktivnosti završe u toku tekuće godine.