Sjednica Komisije za računovodstvo i poreze

Sjednica Komisije za računovodstvo i poreze

13.03.2017 Na četvrtoj sjednici Komisije razgovaralo se o entitetskim zakonima o porezu na dobit, zakonima o računovodstvo i obrascima za finansijsko izvještavanje.

Konstatovano je da entitetski zakoni o porezu na dobit i računovodstvu nisu haromonizirani što otežava poslovanje bankama koje posluju na teritoriji BiH.

U dijelu finansijskog izvještavanja konstatovana je potreba uvođenja finansijskih izvještaja za obrtnike da bi bili „vidljivi“ bankama. Što se tiče Međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje (IFRS) i Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) Komisija je informisana da su isti prevedeni i objavljeni na stranici Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH, osim standarda 9.

Ponovo je aktuelizirana inicijativa za objavljivanje agregatnih izvještaja a koje banke pojedinacno dostavljaju entitetskim agencijama za bankarstvo i Centralnoj banci BiH. Takodjer je konstatovana potreba kreiranja i objava izvještaja vezanih za elektronsko poslovanje.