Održana 7. sjednica Komisije za platni promet

Održana 7. sjednica Komisije za platni promet

13.02.2017Održana 7. sjednica Komisije za platni promet

Na sjednici se razgovaralo o tekućim aktivnostima na uspostavljanju Jedinstvenog registra računa poslovnih lica u FBiH kao i testiranja razmjene podataka dostavljenih Finansijsko informatičkoj Agenciji FBiH (FIA).

Sjednici je prisustvovao direktor FIA, gdin Esad Mahmutović koji je najavio skoro zakazivanje zajedničkog sastanka sa bankama na kojem bi se dogovorili detalji kreiranja inicijalne baze za početak rada Registra.

Obzirom na nejasnoće u vezi sadržaja i načina evidencije računa koji se dostavljaju FIA Registru zaključeno je da se uputi dopis Ministarstvu finansija FBiH sa zahtjevom za tumačenje po pitanju računa posebne namjene i računa depozita.

Vezano za aktivnosti oko kreiranja jedinstvenog platnog naloga za bezgotovinska plaćanja u BiH, Komisija je zaključila da se iste nastave.