Održan seminar na temu novih EU zahtjeva

Održan seminar na temu novih EU zahtjeva

Udruženje profesionalnih rizik menadžera BiH održalo seminar na temu novih EU zahtjeva i propisa finansijskog izvještavanja te primjene novog regulatornog okvira za bankarski sektor 

Sarajevo, 3 april, 2017 .g./ Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je u saradnji sa Globalnom asocijacijom risk profesionalaca (GARP) i Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE), uspješno održalo dvodnevni seminar na temu „Međunarodni standard finansijskog izvještavanja (MSFI) 9 i Bazel III u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Europske unije i regulatora.

Seminaru je prisustvovalo više od 60 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, regulatora, i međunarodnih donatora. Predavač na ovom seminaru bio je renomirani stručnjak Mark Andrews sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u oblastima korporativnog upravljanja, upravljanja rizicima i investicijskog bankarstva u zemljama Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Evrope, Afrike, Azije i Bliskog istoka.

Ovaj seminar je bio nastavak edukacijskog programa UPRMBiH zasnovanog na međunarodno priznatoj metodologiji sa glavnim ciljom da se akteri finansijskog sektora BiH, a posebno predstavnici lokalnih banaka i regulatora upoznaju sa novim zahtjevima i propisanim mjerama Evropskih regulatora oko finansijskog izvještavanja, te izazovima i principima implementacije novog EU regulatornog okvira Bazela III kako bi se pripremili za potpunu primjenu ovog okvira u lokalnom sektoru početkom 2018 godine.

Ova godina predstavlja kontinuitet rada našeg Udruženja u kojoj imamo veoma ambiciozne planove. U tom smislu smo pripremili program seminara sa najaktuelnijim temama iz oblasti bankarstva, mikrokredita i segmenta osiguranja. Za bankarski sektor implementacija novog Bazel III regulatornog okvira i primjena Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) 9 su dvije neizbježne teme. Posebno smo ponosni što smo ove godine u mogućnosti da polaznicima naših seminara ponudimo eminentne predavače iz oblasti finansijskog sektora. - izjavio je Amar Brkan, Generalni Sekretar UPRMBiH.

Dodatno što želimo da istaknemo je da će UPRMBiH ove godine realizovati prvi regionalni program certifikacije za rizik menadžere sa našim partnerima EFSE-om i GARP-om. Radi se o programu koji svojim kvalitetom i značajem prevazilazi lokalni okvir i ima za cilj da bude regionalno priznat što bi omogućilo Bosni i Hercegovini da postane centar za obuku rizik menadžera u skladu sa najnovijim međunarodnim standardima. - izjavio je Amir Softić, Predsjednik UPRMBiH.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini jedno je od samo 40 priznatih partnera GARP-a na svjetskom nivou.