Sjednica komisije za upravljanje i mjerenje rizicima

Sjednica komisije za upravljanje i mjerenje rizicima

04.04.2017. Na 8.sjednici Komisija je razmatrala odredbe novih entitetskih zakona o bankama i konstatovala da ima nejasnoca koje ce biti potrebno razjasniti. Kao primjer navedena je nedovoljno jasno precizirana funkcija upravljanja i mjerenja rizika i kontrole. U dijelu NPL-a, što novi entitetski zakoni o bankama tretiraju, rečeno je da se očekuju provedbeni akti i jasne procedure kako bi se problematika NPL-a mogla pravno uokviriti. Uočena je neharmoniziranost odredbi zakona i postojećeg provedbenog akta koji se tiče velikih izloženosti.  Zatražena je veća transparentnost nadležnih finansijskih institucija u dijelu komunikacije koja se tiče traženja i davanja mišljenja i tumačenja. Tim povodom naveden je primjer iz okruženja gdje je moguće na jednom mjestu dobiti sve upite i data mišljenja ili tumačenja nadležne institucije.

Komisija je konstatovala da standardi IFRS 9 i IFRS 13 nisu prevedeni a njihova primjena je predviđena za početak 2018 godine.