Izjava Šefa misije MMF-a za Bosnu i Hercegovinu

Izjava Šefa misije MMF-a za Bosnu i Hercegovinu

Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Bosnu i Hercegovinu (BiH) Nadeem Ilahi dao je izjavu danas u Washington D.C.-ju:

- MMF je primio na znanje da Parlamentarna skupština BiH nije usvojila izmjene i dopune Zakona o akcizama kao ni novi Zakon o osiguranju depozita na sjednici održanoj 5. 4. 2017. godine. Ovo će imati implikacije na mobiliziranje vanjskog finansiranja za prijeko potrebne infrastrukturne projekte i na napore koje vlasti ulažu u modernizaciju regulative bankarskog sektora. Oba zakona predstavljaju ključne parametre programa vlasti koji MMF podržava u obliku Proširenog aranžmana (Extended Fund Facility-EFF). Mi očekujemo značajana kašnjenja u zaključivanju prvog pregleda programa.

- U proteklim mjesecima vlasti su ostvarile dobar napredak u provedbi ekonomskih reformi koje su podržane EFF-om, posebno u pogledu ja čanja fiskalne discipline, očuvanja finansijske stabilnosti i poboljšanja poslovnog okruženja. Spremni smo pomoći vlastima da i dalje provode strukturalne reforme kako bi potaknuli potencijal rasta i održali makroekonomsku stabilnost, uključujući i kroz savjete MMF-a i tehničku pomoć.

- Vlastima je, međutim, potrebno više vremena da ostvare napredak u nekoliko ključnih oblasti svog programa, kao npr. da obezbijede finansiranje za klju čni infrastrukturni projekat, modernizuju regulativu iz bankarskog sektora te unaprijede upravljanje u kompanijama u državnom vlasništvu. Mi ćemo u narednom periodu održavati stalni dijalog sa vlastima i odlučni smo pružiti im pomoć u njihovim naporima.

Godine 7. 9. 2016. Izvršni odbor MMF-a je odobrio trogodišnji Prošireni aranžman sa BiH u iznosu od oko 563,3 miliona Eura kako bi podržao ekonomski.