Održana 23 Skupština UBBiH

Održana 23 Skupština UBBiH

17.04.2015.god. Na današnjoj Skupštini usvojen je Godišnji izvještaj o radu i Izvještaj o ostvarenju finansijskog plana...

Redovni sastanak FRAUD FORUMA

Redovni sastanak FRAUD FORUMA

12.12.2014 Današnji Fraud Forum je bio koncipiran u dva dijela. U okviru prvog dijela su prezentirani neki od statističk...