Održan FATCA seminar

Održan FATCA seminar

23 i 24.01.2017

U UBBiH u saradnji sa House of Training Luksemburg održan je dvodnevni seminar na temu FATCA (Foreign Account Tax Compliante Act).

Cilj seminara je bio da se predstavnici banaka u BiH upoznaju sa najnovijim informacijama vezanim za primjenu propisa koji se odnose na američke porezne obveznike koji žele ili imaju otvorene bankovne račune izvan Amerike.

Učesnici seminara su naglasili potrebu kreiranja pravnog okvira i potpisivanja bilateralnog aranžmana sa SAD za FATCA kako je to već učinilo 113 zemalja svijeta uključujući sve članice Europske unije. Ovu inicijativu je UBBiH pokrenulo prije tri godine.

Seminar je podržan od strane Vlade Luksemburga.