Održan redovni sastanak banaka i finansijskih institucija u Tesliću

Održan redovni sastanak banaka i finansijskih institucija u Tesliću

DOGOVORENA JOŠ INTENZIVNIJA SARADNJA

Danas je u Tesliću u Banji Vrućici održan 10. po redu, tradicionalni sastanak banaka i finansijskih institucija BiH u organizaciji Udruženja banaka BiH (UBBiH). Tema ovogodišnjeg sastanka bila je „Zakoni i podzakonska regulitva", a prisustvovali su direktori ili članovi upravnih odbora 25 članica UBBiH i predstavnici finansijskih institucija BiH, entiteta i Distrikta Brčko. Sve prisutne pozdravio Ivan Vlaho, predsjednik UBBIH, dok su izlaganja podnijeli:
– Senad Softić, guverner Centralne banke BH - Monetarna stabilnost i bankarska koordinacija;
- Mirjana Vučić, savjetnica ministrice financija Federalnog ministarstva financija/finansija i Snježana Rudić, pomoćnica ministra resora za finansijski sistem Republike Srpske, govorile su o reformskim zakonima iz oblasti finansija i bankarstva sa posebnim osvrtom na novi Zakon o bankama, o porezu na dobit i o unutrašnjem platnom prometu
- Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije Distrikt Brčko između entiteta,
- Slavica Injac, direktorica Agencije za bankarstvo RS-a, te Zlatko Barš, direktor Agencije za bankarstvo FBiH o dinamici i sadržaju nove regulative, Baselu II/III, te se osvrnuli na Nacrt seta odluka – Pilar 1 i Pilar .
U drugom dijelu skupa vodila se rasprava o nekoliko aktuelnih problema među kojima su posebno podcrtani sporost pravosuđa, neusklađenost zakona i propisa i neodovarajući tretman dužnika.
Na kraju, dogovorena je intenzivnija saradnja na regulativi koja je u procesu usvajanja, posebno Zakona o bankama i seta odluka u sklopu odluka Bazela II i III, a sve u skladu nove Reformske agende.