Konstituirana Komisija za informatičku sigurnost

Konstituirana Komisija za informatičku sigurnost

26.01.2016.god
Na konstituirajućoj sjednici Komisije za informatičku sigurnost razmatrao se plan i program rada kao i prioriteti aktivnosti. Konstatovana je potreba analize postojećeg pravnog okvira i potrebe dogradnje krivičnih zakona u dijelu elektronskog poslovanja (napr.krađe identiteta, upad u zasticenu bazu podataka, upad u bankomate, falsificiranje platnih kartica, itd). Na sjednici je razgovarano o pravcima i metodama kontinuiranog upoznavanja uposlenih u bankama i klijenata sa novim tehnologijama.
Na sjednici su dogovorene aktivnosti za zajedničko provodjenje testiranja mjera sigurnosti za elektronsko bankarstvo.