Seminar E-Banking

Seminar E-Banking

7-9.11.2016.

Na trodnevnom seminaru na temu elektronskog bankarstva i novih kanala distribucije mogle su su cuti najnovije procedure i alati za komunikaciju i plasman proizvoda klijentima banaka.

Kreiranje nove generacije klijenata korištenjem digitalne tehnologije predstavlja budućnost bankarstva zajednička je konstatacija učesnika seminara.

Seminar je organiziran u saradnji sa House of Training Luksemburg a podrzan od strane Ministarstva vanjskih poslova Luksemburga.