Održan seminar “Upravljanje rizikom likvidnošću banaka po Baselu III i Direktiva IV za kapitalne zahtjeve (CRD 4)-okvir za rad

Održan seminar “Upravljanje rizikom likvidnošću banaka po Baselu III i Direktiva IV za kapitalne zahtjeve (CRD 4)-okvir za rad

12.04.2016 U skladu sa Sporazumom potpisanim između UBBiH i IFC a u saradnji sa Swiss State Secretariat for Economic Affairs - SECO, održan je seminar o aktuelnim temama Basela III i CRD 4. Seminar predstavlja prvi u nizu dogovorenih aktivnosti na daljnjem unaprijedjenju kapaciteta bankarskog sektora u BiH u dijelu upravljanja rizicima.
Na seminaru je prisustovao 31 učesnik iz banaka i nadležnih institucija.