Kratke vijesti

arhiva

Najave događaja

arhiva

UBBiH vijesti

powered by BH.Bankar arhiva

Sastanak Međunarodnog bankarskog savjeta u Odessi

U periodu od 04.-06. oktobra 2021 održava se sastanak Međunarodnog banakrskog savjeta (International Banking Council), u Odessi, Ukrajina. Aktuelne su brojne teme:Macroeconomics -Overcoming the Crisis and Growth Challenges:    - QE (quantitative easing) during a global pandemic: the experience of developing economies, Economic growth vs financial stability: priorities of central banks- The pace of economic recovery: the r...


Članice po abecednom redu